Era 4: Sadašnje ubrzanje širenja Univerzuma

Univerzum danas

Tamna materija je pomogla nastanku Univerzuma onako kako ga danas vidimo. Ali i pored toga nedostaju odgovori na mnoga pitanja koja se odnose na Univerzum.

Supernova survey.
Praćenjem supernovih naučnici dolaze do informacija o istoriji Univerzuma.

Napredak tehnologije teleskopa je 1997. godine omogućio astronomima pretraživanje crvenih pomaka vrlo udaljenih supernovih tipa Ia. Na taj način su mogli da pogledaju dalje unazad u istoriju Univerzuma. Zapanjujući rezultati do kojih su došli bili su isto toliko značajni kao i Hablovo otkriće. Dok je većina teorijskih modela predviđala da će širenje Univerzuma da se usporava nađeno je da je sadašnja brzina širenja veća od one pre nekoliko milijardi godina. Širenje Univerzuma se ubrzava.