Ekspanzija: deo po deo

A sample of the Universe.
Jedan vrlo mali deo Univerzuma.

Da bi smo razumeli značenje širenja pogledajmo uzorak prostora u obliku kocke. Razmatrajući konačnu zapreminu možemo pratiti promenu veličine Univerzuma ako se krećemo unapred ili unazad u vremenu. Zapamtite menjaće se samo veličina kocke. Galaksije unutar kocke ostaju iste veličine.


Ova animacija ilustruje kako se naš deo Univerzuma u obliku kocke menja sa vremenom.

Ako bi Univerzum sledio najjednostavniji model širenja njegova veličina bi rasla linearno sa vremenom. Univerzum bi nastavio da se širi sa konstantnom brzinom zauvek. Ako posmatrate samo kratak vremenski interval istorije Univerzuma, izgleda u stvari kao da se tako Univerzum širi.