The Universe Adventure - Redshift


Širenje Univerzuma

Crveni pomak

Expansion of Space Redshifts Light
Širenje Univerzuma pomera svetlosni spektar ka crvenoj oblasti (tj. ka većim talasnim dužinama).

Sa širenjem prostora svetlosni talasi se rastežu i njihova talasna dužina se menja. Što je svetlost rastegnutija njena talasna dužina postaje sve veća i boja svakog talasa se pomera ka crvenoj oblasti svetlosnog spektra. Tu pojavu nazivamo crveni pomak svetlosti, pošto širenje prostora dovodi do povećanja talasne dužine svetlosti tako da ona postaje "crvenija".

The Doppler Effect in action.
Zvuk vatrogasnog vozila menja visinu tona prilikom prolaska pored nas. Ova pojava je poznata kao Doplerov efekat.

Da bi shvatili kako sa širenjem prostora svetlost postaje crvenija razmotrićemo poznatu pojavu koja se naziva Doplerov efekat. Zamislite da se noću krećete i posmatrate vasionu. Iznenada začujete sirenu vatrogasnog vozila koje vam se približava. Sa približavanjem vozila visina tona sirene raste sve više i više. Međutim, čim vozilo prođe pored vas visina tona zvuka počinje da opada.

Ovo poznato iskustvo sa zvukom koje se zove Doplerov efekat, analogno je crvenom pomaku svetlosti koju emituju objekti koji se kreću. Zvučni talasi koji se kreću ka vama bili su sabijeni zbog brzine vatrogasnog vozila. Kada je vozilo prošlo talasne dužine su morale da se rastegnu da bi zvuk stigao do vas. A to znači da su zvučni talasi tada pomereni ka većoj talasnoj dužini.

Svetlost: naš prozor u Univerzum

Svetlost koju emituju zvezde i galaksije sastoji se od različitih boja koje zajedno čine spektar. Svakoj boji odgovara određena talasna dužina.


Kliknite na "Play" da bi ste videli crveni pomak spektralnih linija.

Crveni pomak spektralnih linija se može posmatrati na grafiku. Slika pokazuje spektar zvezde i galaksije sa tipčnim crvenim pomakom spektra koji je opisan jednačinom:

Jednačina crvenog pomaka
Z=(λ - λ0)/λ0