Prividno kretanje galaksija


Širenje samog prostora stvara utisak da se galaksije međusobno udaljavaju zbog čega se njihove spektralne linije pomeraju i menjaju boju.

Mada zbog širenja prostora izgleda kao da se galaksije kreću kroz prostor u stvarnosti raste sam prostor između galaksija.

Kako Hablov zakon objašnjava udaljavanje galaksija?

Zamislimo da je prostor predstavljen pomoću gumene trake a galaksije kao tačke na toj traci. Prilikom rastezanja trake galaksije se međusobno udaljavaju. Gledano iz perspektive date galaksije sve ostale galaksije se međusobno udaljavaju od nje, dok ona sama miruje. Što su dve galaksije bliže one se međusobno sporije udaljavaju. Ovo je je saglasno sa Hablovim zakonom, po kome je crveni pomak svetlosti koja dolazi sa udaljenih galaksija linearno proporcionalan njihovoj udaljenosti od Zemlje.


Izgleda kao da je svaka galaksija u centru širenja. Međutim, ostale galaksije se ne udaljavaju već se samo prostor između njih širi.

Modeli širenja Univerzuma

Univerzum kao vekna hleba


Hleb nema centar širenja, tako se on širi u svakoj tački.

Drugi način da se predstavi širenje Univerzuma je da se zamisli Univerzum kao vekna hleba sa grožđicama. U tom slučaju hleb predstavlja prostor Univerzuma, dok grožđice predstavljaju galaksije i druge astronomske objekte. Dok sam hleb menja svoju strukturu (kada ga pečemo on raste) same grožđice ostaju iste.

Univerzum kao rešetka

Cubic Space Division
Podela prostora na kocke. M.C. Escher

Takođe, Univerzum možemo da predstavimo pomoću ogromne rešetke kao na Escher-ovm crtežu.

U ovom slučaju svaka kocka predstavlja galaksiju dok šipke koje povezuju kocke predstavljaju prostor između galaksija. Pri širenju Univerzuma povećava se samo rastojanje između kocki, dok veličina kocki ostaje ista.

Prema tome, Veliki prasak nije eksplozija u prostoru, već je eksplozija samog prostora!


Dok se prostor između galaksija povećava same galaksije ostaju približno iste veličine.

Mi nismo u Centru


Da li to znači da smo mi u centru Univerzuma?

Ako posmatramo širenje Univerzuma sa zemlje izgledaće nam kao da se sve širi od nas. Međutim, gde god da smo u Univerzumu to mesto će nam izgledati kao centar širenja Univerzuma. To znači da se Univerzum širi iz svake tačke.!