Početak kosmologije

Ljudi su oduvek gledali u nebo i pitali se:

Kosmologija je moderna grana fizike koja pokušava da odgovori na ova pitanja. Na stranicama ovog sajta saznaćete više o Kosmologiji, kao i o proučavanju strukture, istorije, i sudbine Univerzuma.


1054 Nove Ere, zvezda u sazvežđu Taurus eksplodirala je u supernovu. Vekovima kasnije, astronomi mogu da posmatraju Maglinu Raka (Crab Nebula), svetleći ostatak mrtve zvezde.

"Te spiralne magline su ogromne, a njihova odstojanja prekoračuju svaku našu predstavu. U ovoj nepreglednoj vasioni kojoj ne sagledasmo ni početka ni svršetka u prostoru i vremenu, vladaju isti prirodni zakoni koje smo upoznali na našoj Zemlji jedinstvena je priroda! Bezgranična, večna majka života."
- Milutin Milanković, Kroz vasionu i vekove.