The Universe Adventure - Compacted Dimensions


Kompaktifikovane dimenzije

Compacted Dimensions
Na velikom rastojanju cilindar izgleda kao linija dok torus izgleda kao tačka.

Teorija kompaktifikovanih dimenzija pretpostavlja da su u našem svakodnevnom svetu prisutne sve dimenzije: one su samo tako male da ih ne možemo primetiti u svakodnevnom životu. Zamislite da gledate baštensko crevo izdaleka. Tada ono izgleda kao jedno-dimenzionalna linija dok na manjim rastojanjima vidimo njenu debljinu i obim.

Na taj način nam naše svakodnevno makroskopsko iskustvo o fizičkim pojavama govori da postoje četiri dimenzije (tri prostorne i jedna vremenska), dok teoretičari predlažu da bi proučavanje na subatomskom nivou pokazalo postojanje dodatnih dimenzija.

Teorija brana

Branes
Teorija brana pretpostavlja da smo ograničeni na 4 dimenzije i da ne možemo primetiti ostale dimenzije čije postojanje postulira teorija struna.

Teorija brana pretpostavlja da dodatne dimenzije postoje svuda oko nas ali da smo mi ograničeni na 3+1 dimenzionalni podprostor tako da ne možemo primetiti dodatne dimenzije. Ovo je analogno životu na listu papira kao dvo-dimenzionalnoj figuri. U tom slučaju ne bi imali osećaj dubine jer ona jednostavno nije deo našeg fizičkog sveta. Ovo je koncept van teorije brana koja kaže da je naš 4 dimenzionalni prostor-vreme kao list papira, jednostavno podprostor nekog većeg više-dimenzionalnog prostora koji ne možemo opaziti pošto su sva materija i sve sile (sa izuzetkom možda gravitacione) koje opažamo ograničeni na ovaj podprostor ili branu (kao u membrani).