Nova istraživanja


Kada bude lansiran SNAP (akronim od Supernova Acceleration Probe) će proučavati efekte tamne energije ispitivanjem udaljenih supernovih tipa Ia i detaljnim merenjem slabog gravitacionog fokusiranja.

Sa završetkom Velikog hadronskog kolajdera (Large Hadron Collider, LHC) u CERN-u, eksperimentatori će biti u mogućnosti da testiraju određene elemente Teorije struna. Mada ovi testovi neće biti konačni oni bi trebalo da odrede dalje pravce u razvoju teorija u fizici čestica i možda čak nagoveste od čega se sastoji tamna materija. U međuvremenu, teoretičari produžavaju da istražaju implikacije Teorije struna na kosmologiju Velikog praska i posebno efekte struna na kosmičku inflaciju.

U međuvremenu, dok fizičari koji izučavaju čestice željno iščekuju rezultate sa LHC-a, kosmolozi rade na astronomskim eksperimentima kao što su, Supernova Acceleration Probe (SNAP) kako bi istražili fundamentalna pitanja koja su vezana sa postojanjem tamne energije i tamne materije.

Najpoznatije opservatorije


Ovde je navedeno nekoliko čuvenih teleskopa i opservatorija namenjenih pretraživanju Kosmosa. Uđite u polje slike da biste dobili više infromacija.

Nova istraživanja: Pitanja bez odgovora

I to je kraj! Do sada smo razmotrili sve što danas znamo o Univerzumu? Međutim, postoji još mnogo toga što ne znamo ili ne možemo objasniti o našem Univerzumu:

  • Da li postoje neotkriveni zakoni prirode?
  • Da li postoji teorija velikog ujedinjenja (Grand Unified Theory, GUT)?
  • Šta je tamna energija?
  • Šta je tamna materija?
  • Šta se desilo tokom 10-44 sekundi posle Velikog praska?
  • Zašto postoji toliko različitih tipova čestica?
  • Zašto je iščezla antimaterija?

I na kraju, ko zna, možda ćete baš vi biti jedan od onih koji će rešiti misterije Univerzuma!