Traganje za tamnom materijom

Large Hadron Collider
Akceleratori čestica kao što je LHC u CERN-u ubrzavaju čestice do brzina koje su bliske brzini svetlosti i zatim ih sudaraju ukrštanjem snopova čestica. Fizičari analiziraju čestice koje se razleću posle ovakvih sudara. Analize ovih sudara mogu da ukažu na postojanje neuhvatljivih čestica tamne materije.

Danas se traga za česticama tamne materije u laboratorijama, opservatorijama i na akceleratorima čestica širom sveta. Naučnici se nadaju da će sledaća generacija eksperimenata konačno razotkriti identitet tamne materije.

Alternative tamnoj materiji

Neki kosmolozi tragaju za alternativnim teorijama koje bi objasnile ovakve fenomene ali bez oslanjaja na neuhvatljivu tamnu materiju. Većina ovakvih teorija obuhvata suštinsku modifikaciju Opšte teorije relativnosti i Njutnove gravitacije. Međutim ni jedno od tih objašnjenja nije bilo eksperimentalno potvrđeno tako da tamna materija i dalje ostaje vodeći teorijski kandidat.