Tamna energija

Dark Energy
Vizija tamne energije.

Zamislite da bacite jabuku pravo na gore u vazduh. Zbog gravitacije očekujemo da se jabuka direktno vrati na zemlju. Ali šta ako se ne vrati? Šta ako zbog neke nepoznate sile vaša jabuka nastavi da se kreće na gore sa ubrzanjem bez obzira na delovanje gravitacije. Da li bi ovo stvarno moglo da se desi? Da li bi stvarno mogla da postoji anti-gravitacija? Da, na skali Univerzuma, ona postoji. Vreme je da se upoznamo sa tamnom energijom.

U osnovi, tamna energija je slična negativnoj gravitaciji. Dok je gravitacija privlačna tamna energija je odbojna. Tamna energija dovodi do toga da se Univerzum širi sa rastućom brzinom. Na primer, za posmatrača na Zemlji, gravitacija privlači udaljenu galaksiju prema Zemlji, ali je tamna energija udaljava od Zemlje. Međutim, ni jedna od ove dve sile ne može biti viđena direktno. Gravitaciju detektujemo preko njenog delovanja na dve mase. Tamnu energiju detektujemo merenjem širenja Univerzuma upoređujući standardne sveće.

.
Gde je tamna energija?

Discovering Dark Energy
Tamna energija se nalazi svuda.

Ako tamna energija dovodi do širenja Univerzuma gde se ona nalazi?

Tamna energija je svuda. Smatra se da je tamna energija inherentana osobina samog prostora. U svakom slučaju, tamnu energiju ne primećujemo uglavnom zato što je ima neverovatno malo u datoj zapremini. Njen efekat se vidi samo prilikom delovanja na Univerzum kao celinu slično kao što osećamo udar vetra ali ne možemo osetiti pojedinačne čestice u vazduhu.