Era 3: Od atoma do zvezda i galaksija

Atomi počinju da se formiraju 3 x 105 godina posle Velikog praska.


Kliknite na "Expand the Universe" da biste videli kako su atomi formirani u ranom Univerzumu!

Posle mnogo hiljada godina, širenje je značajno ohladilo Univerzum tako da su jezgra i elektroni mogli da se spoje i formiraju atome.

Nebeska tela su formirana: 3 x 108 godina posle Velikog praska.

Formation of Stars and Galaxies
Prve zvezde i galaksije su nastale kao rezultat gravitacionog privlačenja.

3 x 108 godina posle Velikog praska, gravitaciono privlačenje između gušćih oblasti vidljive materije i oreola tamne materije dovelo je do spajanja atoma i formiranja prvih zvezda i galaksija.