Era 1: inflacija

Izotropija kosmičkog mikrotalasnog zračenja (CMB)


Kliknite "Play" da biste videli kako deluje inflacija.

Inflacija orginalno nije bila deo modela Velikog praska, već je bila predložena kao dodatak teoriji ranih 1980-tih godina da bi bili rešeni problemi koji su postojali u ranijim verzijama modela. Jedan od problema koji inflacija uspešno objašnjava je skoro savršena izotropija kosmičkog mikrotalasnog zračenja. Inflacija specifikuje da se vrlo mala oblast prostora može brzo raširiti na vrlo veliku oblast bez promene faktora skale. To omogućava uspostavljanje termalne ravnoteže na skali velikoj kao što je površ poslednjeg rasejanja.

Nezakrivljenost Univerzma

Our Flat Universe.
Univerzum izgleda ravan kao rezultat inflacije.

Drugi problem koji inflacija rešava je opservirana nezakrivljenost Univerzuma. Da bismo bolje razumeli šta ovo znači zamislimo da je Univerzum površ lopte. Kako inflacija dovodi do širenja lopte, njena zakrivljenost se smanjuje. Stoga, kako se Univerzum širi on postaje sve više ravan.

Nastanak galaksija


Kliknite "play" da biste videli kako je inflacija uticala na formiranje galaksija.

Zbog inflacije prostor je bio skoro savršeno homogen. Ali kvantna mehanika predviđa da na malim skalama postoje fluktuacije gustine energije u prostoru. Ove fluktuacije su bile reda 1 prema 100 000. Kada su fluktuacije nastale, brzo širenje tokom inflacije ih je rasteglo na astronomske skale.

Ove fluktuacije su seme iz kojeg su kasnije nastale zvezde galaksije i jata. Naša galaksija, Mlečni put, je rezultat jedne ovakve fluktuacije.

Šta se desilo 10-44 sekundi posle Velikog praska?

Ne znamo. Era 1 je nametnula kosmolozima nekoliko pitanja, (koja su za sada bez odgovora):

  • Kakvi su bili početni uslovi koji su doveli do Velikog praska?
  • Kako je započeo Veliki prasak?
  • Kakvi fizički zakoni su važili pre Velikog praska?
  • Šta je vreme?

Na žalost izgleda da inflacija briše sve nagoveštaje koji bi mogli da nam pomognu da odgovorimo na ova pitanja. Inflacija razmazuje početne uslove tako da su oni toliko razblaženi da je šansa nalaženja bilo čega pre inflacije kao nalaženje igle u plastu sena.