Vidljivi Univerzum

Univerzum je beskonačno velik. Čak i sa najboljim teleskopom koji možemo da zamislimo vidimo samo mali njegov deo. Zašto? Zato što mora da prođe neko vreme da svetlost pređe određeno rastojanje. Tako, ako je starost Univerzuma oko 13.7 milijardi godina, svetlost je mogla da pređe samo rastojanje od 13.7 milijardi svetlosnih godina od početka računanja vremena. Stoga je deo Univerzuma koji možemo da proučavamo (vidljivi Univerzum) unutar sfere čiji je centar na Zemlji i poluprečnik 13.7 milijardi svetlosnih godina.

Even Cosmologists have a sense of humor
Možemo da vidimo samo 13.7 milijardi svelosnih godina Univerzuma.

Vidljivi Univerzum u odnosu na ceo Univerzum.

Vrlo je važna razlika između vidljivog Univerzuma i Univerzuma u celini. Sadašnji modeli pretpostavljaju da je Univerzum beskonačan i da je uvek bio takav od trenutka postanka. Sfere ili krugovi koji označavaju "naš vidljivi Univerzum" pokazuju različite faze evolucije onoga što sada vidimo od Univerzuma (sferu poluprečnika 13.7 milijardi svetlosnih godina sa Zemljom u centru).

Whole Universe v. Visible Universe
Možemo da vidimo samo delove Univerzuma od kojih je svetlost imala dovoljno vremena da stigne do nas.

Izvan onog što smo označili kao "naš vidljivi Univerzum" postoji i ostatak Univerzuma koji se prostire do beskonačnosti, ali svetlost ili bilo koja druga informacija do sada nije stigla do Zemlje iz te oblasti.

Širenje i naš rastući vidljivi Univerzum

Parametar koji opisuje brzinu širenja Univerzuma naziva se Hablova konstanta. Međutim, ovaj parametar nije konstanta. Njegova vrednost se neprekidno menja tokom 14 milijardi godina razvoja Univerzuma. Iz eksperimentalnih podataka i teorijskih proračuna znamo da su postojale bar dve epohe tokom kojih se povećavala brzina širenja. Prva i najdramatičnija era je poznata kao inflacija koja se dešavala tokom prve sekunde posle Velikog praska. Druga era se dešava upravo sada!


Vremenska linija Univerzuma nije prava već zakrivljena kao zvono odslikvajući periode ubrzanja i usporavanja širenja Univerzuma.

Sa vremenom, širenje nam otkriva sve više od Univerzuma povećavajući veličinu našeg vidljivog Univerzuma.


Ova animacija pokazuje kako je Veliki prasak menjao prostornu sferu koja ograničava naš Vidljivi Univerzum. Za ovu demonstraciju zamislite Univerzum kao geometrijsku sferu u prostoru, nasuprot onome što je stvarno i što možemo da vidimo od Univerzuma u svakom datom trenutku. Kružić u centru sfere je mesto gde bi Zemlja bila da je postojala u trenutku postanka Univerzuma.